Prismatch

Norsk Nettbutikk | Kundeklubb Fordeler
Rask Levering (1-3 Dager)

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvilken personlig informasjon som blir samlet inn via nettsiden duds.no, hvordan denne informasjonen blir oppbevart, hva og hvordan den blir brukt, til hvem den blir delt med, og hvordan den er beskyttet. Med mindre annet er angitt, gjelder denne personvernerklæringen bare for personlig informasjon som samles inn via nettsiden (www.duds.no), mikrosider eller mobile nettsteder eid av Duds AS.

Vi påtar oss intet ansvar for skader eller tap som eventuelt er påført i sammenheng med bruken av innholdet på nettstedet vårt. Nettsiden duds.no er i form og innhold underlagt opphavsretten og er den intellektuelle eiendommen til DUDS AS.

DUDS AS påtar seg ikke noe ansvar i eventuelle tilfeller der nettstedet duds.no ikke samsvarer med landets lover.

De som får tilgang til våre nettsider gjør dette av egen vilje, og de er selv ansvarlig for å opptre i henhold til lovene i landet der de oppholder seg. Vi overholder prinsippene i General Data Protection Regulation (GDPR) når det gjelder alle data mottatt fra besøkende til nettstedet.

Hvilke personlige opplysninger samles inn og hvorfor?

Hvilke personlige data behandler vi om deg?
Informasjonen vi håndterer er navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, mobilnummer, kjøpshistorikk, produktvalg, søk og brukeraktivitet på nettstedet vårt, kundenummer, bestillingsnummer, IP-adresse og kommunikasjon med oss.

Vi lagrer navn, adresse, e-post og telefon for å levere produkter du bestiller
Vi lagrer navn, adresse, e-post og telefon (mobil) når du kjøper et produkt
Vi vil utstede din adresse til aktuell tredjepart ansvarlig for frakt og levering av din bestilling, samt gjennomføring av betaling. I dettetilfellet Posten og banktjenester (Netts)
Du kan når som helst bli slettet fra systemene (underlagt visse begrensninger, for eksempel regnskapsloven)
Vi oppbevarer opplysninger om din kjøpshistorikk så lenge regnskapsloven pålegger oss å oppbevare opplysningene.
Deretter blir opplysningene slettet eller anonymisert senest innen to år etter ditt siste kjøp.
lar dette seg lett gjennomføre? Kan brukerkontoer som ikke har blitt brukt på 2 år automatisk merkes for anonymisering / slettet?
Du har adgang til å klage til tilsynsmyndigheten, Datatilsynet
Du har rett til å finne ut hvor informasjonen om deg kom fra, hvis du ikke har registrert dette selv
I nyhetsbrev kan vi sende tilbud som er skreddersydd til dine data hos oss, og du har rett til å vite hva vi baserer våre tilbud på ut fra lagret informasjon
Du som kunde hos nettstedet duds.no har rett til å få utlevert en oversikt av all informasjon som er lagret i forbindelse med din konto hos oss
Vi lagrer kun informasjon om deg som er nødvendig av tekniske eller lovmessige årsaker, og vi lagrer ikke detaljer knyttet til betalingskort.

DUDS AS vil ikke selge personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke denne informasjonen med tredjepart. Tredjeparter / Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre bestemte tjenester for oss, som fakturerings selskaper og fraktselskaper. I slike tilfeller gjelder strenge avtaler for å beskytte informasjonssikkerheten, og det oppgis kun informasjon som er relevant for utførelsen av tjenestene som skal utføres for oss. Vi vil også alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Vi behandler dine data på grunnlag av berettiget interesse eller aktivt samtykke.

Det er dine personopplysninger, og du har rett til og be om å se, oppdatere, korrigere, eller si vi skal slette dine personopplysninger.

For å kunne levere bestillingen og håndtere fremtidig korrespondanse, må vi lagre navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt informasjon om bestillinger og produkter du har kjøpt, inkludert skriftlig tilbakemeldinger til oss. Denne informasjonen, inkludert merknader, må også overleveres til fakturerings selskaper av praktiske årsaker. Fraktselskapet mottar bare navn, adresse og telefonnummer. Informasjonen vi lagrer, kan være på servere eid av et eksternt selskap.

Oppgaver må lagres for regnskapsføring i minst 8 år i henhold til regnskapsloven (1999: 1078) og annen lovgivning er unntatt fra GDPR.

Vi lagrer – av tekniske årsaker – informasjon i form av informasjonskapsler på din datamaskin/telefon/nettbrett. I tillegg lagrer vi også visse anonyme opplysninger i form av besøk, søk og salgsstatistikk og lignende. Anonym informasjon kan deles med Analytics-partnere.

Vi har bare de dataene som er nødvendige for å tilby tjenester på vår nettside, og for å forbedre funksjonen til nettstedet vårt.

Din personlige informasjon skal holdes konfidensiell i vår sikre database.

Personlige opplysninger vi samler inn inkluderer navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, informasjon om kjøp og bestilling, samt demografisk informasjon.

Hvordan brukes personlig informasjon?

Data brukes bare til de formålene som er beskrevet på nettstedet vårt. Vi bruker personlig identifiserende informasjon for å kunne:
Behandle dine nettbestillinger, åpne en online-konto på din forespørsel, yte kundeservice – om det er å svare på en henvendelse eller ekspedere en ordre; tillater oss til å poste dine kommentarer eller bilder, og markedsføre produkter og tjenester for våre produkter, og til å samle inn statistikk og navigasjon på nettsiden med det formål å forbedre funksjonene på nettsiden for deg som kunde.Vi kan samle inn data om navigasjonen din på nettstedet, i form av varmekart og anonym sporing av dine handlinger på nettstedet vårt for å forbedre din opplevelse ved bruk av nettstedet. Denne registrerte data lagres midlertidig og uten å identifisere deg, og blir slettet rutinemessig. Vår innsamling av nevnte data er bare for statistikk og forbedring, og er ikke brukt til å identifisere deg eller som ledd i markedsføringsverktøy.

Alle e-postmeldinger sendt av oss, vil bli tydelig merket med avsender Duds AS eller duds.no. Alle slike e-poster vil også inneholde klare instruksjoner om hvordan du kan melde deg av vår e-posttjeneste og eventuelle fremtidige e-poster. Slike instruksjoner vil enten inkludere en lenke til en side for å avmelde eller en oppgitt e-postadresse som du skal svare på med emne i overskriften “Avslutte abonnement”.

Hvis du ikke vil at vi skal bruke personlig informasjon for administrasjons- og markedsføringsformål, vennligst gi oss beskjed og vi vil fjerne alle dataene dine.

Hvordan personlig informasjon er beskyttet?

Duds vil ikke selge, leie ut eller bytte bort e-postlister.Vi beholder personlige data kun så lenge det anses nødvendig. Når data ikke lenger er nødvendig, blir det slettet fra våre filer. Vi overholder fullt ut databeskyttelsesprinsippene / GDPR i forhold til personopplysningene vi har. I stor grad sier de at personopplysninger skal:
Oppnås og behandles rettferdig og lovlig. Behandles kun for begrensede formål som er beskrevet på nettstedet. Være tilstrekkelige, relevant og ikke overdreven i forhold til formålet de blir lagret for . Være nøyaktige og, når nødvendig, oppdaterte opplysninger. Ikke oppbevares lenger enn nødvendig for det formål de beholdes for. Behandles i samsvar med registrerte rettigheter. Være beskyttet på tilstrekkelig og riktig måte. Av administrative grunner kan data sendes til- og lagres sikkert hos tredjepartsleverandører utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde).

Til hvem opplyses personlige opplysninger?

Vi kan dele kommersielle og tekniske data med våre partnere der en kunde har tilgang til- og brukt vår nettside via et nettsted tilhørende en av våre partnere. Denne informasjonen vil imidlertid også bli underlagt våre partners retningslinjer for personvern.Vær oppmerksom på at vi bare deler data med partnere som driver sin egen personvernpolicy. Hvis vi er pliktig til å utlevere eller dele personlig informasjon for å overholde noen juridiske forpliktelser eller for å håndheve eller anvende våre Vilkår og betingelser og andre avtaler; eller for å beskytte rettighetene til Newride Limited, våre kunder eller tredjeparter. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med sikte på svindelbeskyttelse.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi? / Status på samtykke